LOKATION

Aalborg, Danmark

KLIENT

Himmerlands boligforening

BYGGEÅR

2011 - 2012

PARTNERE

CF Møller A/S,
A. Enggaard A/S

Der er i 2011 – 2012 opført et nyt sundheds- og kvarters hus for Himmerlands Boligforening i Aalborg øst. Huset er på i alt 7.500 m2. Byggeriet er indrettet med lejemål til hovedsagelig helse – og sundhedsrelaterede funktioner som nu på denne måde bliver samlet i en toetages bygning på et centerstrøg tæt ved offentlig transport.

Opgaven er en totalentreprise og er vundet over 4 andre teams på prisen, den arkitektoniske og tekniske mest optimale løsning. Byggeriet er opført i to etager med bærende og stabiliserede bagmure og tværvægge. Etagedækkene og tagdækket er udført i forspændte betonelementer.

Byggeriet er naturligvis udført som lavenergibyggeri efter lavenergiklasse 2015, og lever dermed op til de seneste energibesparelses krav og kriterier. Der er i den forbindelse også installeret et solcelleanlæg, der producerer elektricitet. Solecelleanlægget dækker en del af husets el-behov, hvis det producerer for meget en dag overføres den overskydende el til nettet og herfor afregnes 1:1med el-leverandøren. ISC har udført energiramme- og indeklima beregninger på sundhedshuset.

Byggeriet er forsynet med et større ventilationsanlæg der er brugsstyret i de enkelte lejemål. Opvarmningen sker via fjernvarme og er derudover installeret AIA og ABDL. Automatisk branddørslukning indgår ofte som en naturlig og nødvendig del af bygningers brandsektionering og det automatiske brandalarmeringsanlæg. Der er udført brandteknisk dimensionering af det samlende centerstrøg ved hjælp af CFD.

ISC har været rådgiver på alle ingeniør disciplinerne og har projekteret funderingen og de bærende konstruktioner samt kloak- ,VVS- og el installationer.

Hele ideen med sundhedshuset er at samle så mange forskellige sundhedsorienterede funktioner som muligt under samme tag, som alle understøtter en helhedsorienteret tilgang til sundhed og trivsel. Der skal være plads til både praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle. Det er også tiltænkt at få flere af de kommunale funktioner som sundhedspleje, hjemmepleje og hjemmesygepleje ind i helheden.
Der skal også være plads boligsociale funktioner som fritidsaktiviteter, undervisningslokaler mv., ligesom huset også kommer til at rumme tilbud vedr. idræt og velfærd, f.eks. motionscenter, løbeklub eller kostvejledningstilbud.

Anlægsbudgettet har været ca. DKK 72 mill og er udført i samarbejde med CF Møller A/S og A. Enggaard A/S

LOKATION

Aalborg, Danmark

KLIENT

Himmerlands boligforening

BYGGEÅR

2011 - 2012

PARTNERE

CF Møller A/S,
A. Enggaard A/S


Rigshospitalet – Nordfløjen Fase 2

ISC Rådgivende Ingeniører A/S skal for Region hovedstaden projektere “Nordfløjen” på rigshospitalet i samarbejde med CREO Arkitekter A/S og 5E Byg A/S .

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Aktivitetshuset er det nye samlingssted for havnens foreninger, men også for privatpersoner, der kommer forbi, og kan betegnes som et “blåt støttepunkt”, der gør aktiviteter på og ved vandet nemmere tilgængelige.
Husets målgrupper er vinterbadere, sejlere, dykkere, kajakroere, surfere, lystfiskere samt vandrere og cyklister på udflugt. Det er også blive et populært opholdssted for skoler og daginstitutioner.

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Holbæk Sportsby

ISC skal i samarbejde med totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Arkitekter A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S projektere Holbæk SportsBy. Projektet omfatter svømmehal med 50×25 meter bassin, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.

Greve Gymnasium

ISC har sammen med GPP arkitekter A/S i projekt-konkurrence vundet 1. præmie i konkurrence om en ny idrætshal, fitness- og studiefaciliteter til Greve Gymnasium. ISC varetager blandt andet for- og hoved projekt, udbud, kontrahering, projektopfølgning og fagtilsyn.

Muncholm A/S

For MUNCHOLM A/S har ISC ydet rådgivning i forbindelse med introduktion af Hoesch Additiv Decke® på det danske marked. Hoesch Additiv Decke® indgår i et konstruktionssystem bestående af ståltrapezplader som blivende (malerbehandlet) forskalling for in-situ støbt jernbetondæk på stålbjælkelag.

(mere…)

TV2 Teglholmen

I slutningen af 2006 samledes TV 2’s aktiviteter på Sjælland herunder københavner-redaktionen, TV 2 Zulu, Charlie, Film og TV 2 Reklame i et stort, moderne mediehus på Teglholm Allé 16. Ejendommen, som giver et overvældende indtryk af lys og luft med udsigt til vandet er oprindeligt opført af MP Pension i år 2000.

(mere…)

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

(mere…)

Nykøbing Rørvig svømmehal

I de seneste år er det blevet meget populært i kommunerne at opføre nye svømmehaller til borgernes glæde. Dette er også tilfældet i Nykøbing Rørvig som i 2005 besluttede at opføre en ny svømmehal.

(mere…)

Liselund – Demenscenter

I Liselund lige uden for Viborg har ISC bl.a. sammen med GPP arkitekter opført et helt nyt demenscenter for Viborg Kommune. Demenscenteret består af 60 boliger med fælles service arealer specielt indrettet til demente samt en centerbygning på i alt 6.300 m2.
(mere…)

Skattecenter Skive

I forbindelse med opførelse af Skattecenter Skive´s nye domicil i udkanten af Skive har ISC forestået energirådgivningen.  ISC har været involveret allerede på et meget tidligt stadie og projektet er gennemført efter metoderne ”integreret design” hvilket betyder at der har været et meget tæt og tidligt samarbejdet mellem alle projektets parter.

(mere…)

Randers tekniske skole

Med Randers Tekniske Skole som bygherre har ISC Viborg, i samarbejde med KPF arkitekter A/S i Viborg, projekteret og opført en 4000 m2 stor nybygning til skolens HTX gymnasieuddannelse.

(mere…)

Science Center – Kalundborg Gymnasium

En 600 m2 eksisterende fløj på Kalundborg Gymnasium er blevet ombygget til et nyt og moderne undervisningsafsnit. Den nye afdeling indeholder 5 laboratorier til undervisning i fysik, kemi og biokemi.

(mere…)

Sundheds og Kvartershus – Aalborg Øst

Der er i 2011 – 2012 opført et nyt sundheds- og kvarters hus for Himmerlands Boligforening i Aalborg øst. Huset er på i alt 7.500 m2. Byggeriet er indrettet med lejemål til hovedsagelig helse – og sundhedsrelaterede funktioner som nu på denne måde bliver samlet i en toetages bygning på et centerstrøg tæt ved offentlig transport.
(mere…)