Bygherrerådgivning

ISC udfører bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af byggeopgaver i totalentreprise.

Gørlev Materielgård

Projektering af en ny materielgård i Gørlev på Vestsjælland bestående af 1575m2 bygninger har også været en spændende opgave for ISC. Materielgården indeholder mandskabsafsnit i to etager med bade og omklædningsfaciliteter, kontor, depoter og kantine.

(mere…)

Støvring Rådhus

Sammenlægningen af kommunerne har medført at Rebild Kommune skulle have et nyt rådhus – som skulle placeres i Støvring. Det gamle Støvring Rådhus måtte vige pladsen og er nu erstattet af et nyt moderne byggeri, der udover rådhus også indeholder faciliteter for politi og andre sociale funktioner.

(mere…)

Asnæscenteret

Asnæs Centret

ISC har været bygherrerådgiver på udvidelsen af det allerede eksisterende Asnæscenter, der er beliggende i Odsherred. Udvidelsen omfattede en 3 etages nybygning 9300 m2.

(mere…)

Bornholms Hospital – Scanner

Bornholms Hospital har fra Region Hovedstaden fik i 2012 bevilget indkøb af en MR-scanner. Hertil skulle etableres en helt ny bygning, idet der ikke kunne findes plads til scanneren i de eksisterende bygninger.

(mere…)

Bornholms Hospital – Energioptimering

ISC har været Bygherrerådgiver og har udarbejdet projektgrundlaget på et stort innovativt energispareprojekt på Bornholms Hospital. Bornholms Hospital modtog fra Region Hovedstaden en bevilling til udførelse af projektet, hvor der forventeligt kan spares omkring 500.000 kg CO2 pr. år med potentiale for en samlet driftsbesparelse på omkring 1.8 mio. kr. pr. år.
(mere…)

Kalundborg Materielgård

Da Kalundborg Kommune skulle have en ny materielgård til med tilhørende personalerum og administrationsbygning var ISC bygherrerådgiver på dette. Det involverede bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og rumskemaer, udbud, kontraktforhandling samt projektering og udførelse.
(mere…)