Husbygning

Husbygning dækker over en meget stor variation af bygningstyper og anvendelser, spændende fra det, der traditionelt tænkes på, når talen falder på husbygning, nemlig boligbyggeri i en eller flere etager, til en række andre mere eller mindre specialiserede bygningstyper: skoler, plejehjem, kontorbygninger, kantiner, udstillingsbygninger, menighedshuse, børnehaver og kollegier.

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

(mere…)

Forum Faaborg

Eksisterende Forum Faaborg som er fra slut 1960’erne moderniseres, ombygges og tilbygges. Bygherre og dennes bygherrerådgiver har gjort et skitseforslag som er grundlaget for projektet.

(mere…)

ISC Huset – Esbjerg

I forbindelse med, at ISC’s afdeling i Borgergade, Esbjerg manglede plads, blev der i 2009 bygget en helt ny kontorbygning, der støder op til den gamle bygning på hjørnegrunden Borgergade/Jyllandsgade.

(mere…)