Husbygning

Husbygning dækker over en meget stor variation af bygningstyper og anvendelser, spændende fra det, der traditionelt tænkes på, når talen falder på husbygning, nemlig boligbyggeri i en eller flere etager, til en række andre mere eller mindre specialiserede bygningstyper: skoler, plejehjem, kontorbygninger, kantiner, udstillingsbygninger, menighedshuse, børnehaver og kollegier.

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Maritimt Aktivitets Hus, Røsnæs Rundt

Det Maritime aktivitetshus er en del af Projekt Røsnæs Rundt. (mere…)

Tværkajen Odense

Udviklingsselskabet CG Jensen og Fyns Erhvervs-revision lader udført nye boliger på Tværkajen i Odense. Beliggenheden er helt ned til kajen. I alt skal der opføres 95 boliger, fordelt i fire bolig-blokke.

(mere…)

Forum Faaborg

Eksisterende Forum Faaborg som er fra slut 1960’erne moderniseres, ombygges og tilbygges. Bygherre og dennes bygherrerådgiver har gjort et skitseforslag som er grundlaget for projektet.

(mere…)

ISC Huset – Esbjerg

I forbindelse med, at ISC’s afdeling i Borgergade, Esbjerg manglede plads, blev der i 2009 bygget en helt ny kontorbygning, der støder op til den gamle bygning på hjørnegrunden Borgergade/Jyllandsgade.

(mere…)