Jernbaner

Fra den spæde start i midten af 1800-tallet med banestrækningerne mellem København og henholdsvis Roskilde og Helsingør, tog jernbanebyggeriet fart og omkring århundredskiftet og i starten af 1900-tallet var strækningerne mange og planerne om nye strækninger var endnu flere.

Metro Fase 3

Østamagerbanen er den tredje og sidste del af den oprindelige plan for den Københavnske Metro og indvies i 2007.Denne Fase 3 omfatter anlæg af en 4,1 km lang dobbeltsporet banestrækning fra Lergravsparken Station i den nordlige del af Amager og frem til Københavns Lufthavn i Kastrup.
(mere…)

Færgeklapper og -Ramper, Trelleborg Havn

I forbindelse med Trelleborgs Hamns udbygning og effektivisering af havnevirksomheden, Vision 2005, skal der anlægges et nyt færgeleje for færgedriften mellem Sverige og Tyskland. Det nye færgeleje indbefatter en ny bølgebryder, uddybningsarbejder, kajvægge, opfyldning, forpladser og ramper og færgeklapper for bil- og togtrafik.
(mere…)

Jernbanebro V/Dalsland kanal

Banverket, Västre Region har på strækningen Åmål-Mellerud ved Vänern opført to nye broer til erstatning for eksisterende, udtjente broer. Broerne er udført i totalentreprise af MTHøjgaard. ISC har detailprojekteret broerne.

(mere…)

Enghave Station

Den københavnske S-bane er karakteriseret ved, at mange mennesker dagligt udnytter den intensivt, som et nødvendigt led i den daglige transport til og fra arbejde – eller bare til og fra byen.

(mere…)