Undervisning

Gennem årene har ISC stået for projektering af mange skoler rundt omkring i Danmark. Det gælder især specialskoler som de tekniske skoler der oftest har meget specielle behov med hensyn til indretning af faglokaler så som laboratorier, værksteder mv, men også på folkeskoleområdet har ISC stået for ombygninger og renoveringer med utraditionelle løsninger, der opfylder de funktionelle behov.

Der er de senere år blevet lagt særlig stor vægt på energibesparelser både med hensyn til varmeforbrug – men også på strøm og vand er der tilstræbt at opnå så store besparelser som muligt.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

(mere…)

Sofieskolen i Bagsværd

Sofieskolen – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme. Vundet i projektkonkurrence. Konkurrencen er udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A. P. Møller Fonden og RealDania.

(mere…)

Husum skole

Med Københavns Kommune som bygherre har ISC i samarbejde med Wemmelund Arkitekter A/S renoveret og ombygget en fredet skole i Brønshøj.  Byggeprogram og detailprojektering er udført i samarbejde med Københavns Kommune og dennes brugergrupper.

(mere…)

Peder Vesselsgade skole

Med Københavns Kommune som bygherre har ISC i samarbejde med BBP Arkitekter A/S renoveret og ombygget en specialskole for børn med autisme på i alt ca. 2.500 m². Byggeprogram og detailprojektering er udført i nært samarbejde med Københavns Ejendomme og dennes brugergrupper.

(mere…)

Science Center – Kalundborg Gymnasium

En 600 m2 eksisterende fløj på Kalundborg Gymnasium er blevet ombygget til et nyt og moderne undervisningsafsnit. Den nye afdeling indeholder 5 laboratorier til undervisning i fysik, kemi og biokemi.

(mere…)