Værksteder

Der er mange former for værksteder men som så mange andre installationer er værksteder byggerier, der ofte kendetegnes ved at byggeriet netop er tilpasset de funktioner som skal varetages det færdige bygværk. Der er ofte tale om meget komplekse løsninger, hvor alle faggrupper skal arbejde sammen for at nå den rigtige løsning.

HT Busserviceanlæg Ballerup

Busserviceanlægget i Ballerup for Hovedstadsområdets Trafikselskab er dimensioneret til vedligehold og parkering af ca. 80 busser. Bygningskomplekset omfatter værkstedshal, vaske- og klargøringshal, lagerhal, kontor- og kantinebygning samt centerhal, alle udført med kælder.

(mere…)

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

(mere…)