LOKATION

København, Danmark

KLIENT

Københavns kommune

BYGGEÅR

2009-2010

PARTNERE

Hvidt & Mølgaard A/S

ISC har som vinder af projektkonkurrencen “Etablering af en vejbro over Teglværksløbet mellem Sluseholmen og Teglholmen” der blev udbudt af Københavns Kommune, stået for projektering og opførelse af Teglværksbroen.

Ønsket fra Københavns Kommunes var overordnet set, at Teglværksbroen skulle skabe en attraktiv trafikal forbindelse mellem Sluseholmen og Teglholmen i de næste mange år. Broen skulle designmæssigt indgå som en naturlig del af de arkitektoniske rammer på Sluseholmen og Teglholmen samt de maritime rammer i Teglværksløbet. Broen skulle således bidrage til og understøtte disse rammer som et karakterfuldt element for lokalområdet.

Klapbroen som er designet af ISC er udformet med en variabel højde således at den frie gennemsejlingshøjde i klapfaget i lukket tilstand overalt er over 3 meter. Broen har en samlet længde på 97 m og fagvidderne for broerne udgøres af 3 fag på 19,6 m, placeret omkring klapfagsåbningen samt to sidefag på 19,1 m. Sidefagene er udført som kontinuerlig pladebro i forspændt beton. Klapfagsspændet på de 19,6 m giver en fri gennemsejlingsbredde på 15 m.

Klapfagskonstruktionen er udført med en utraditionel enkel pylonkonstruktion der er forbundet med et ankerstag og et forstag til klappen. Ankerstaget er forsynet med en hydraulisk cylinder der i oplukningssituationen trækker klapfaget op i øverste position via forbindelsen til en skråtstillet pylon over det ene gennemsejlingsfags understøtninger og et skråstag der strækker frem til over klapfaget midte.

ISC har været totalrådgiver på opgaven har stået for:

– Projekteringsledelse
– Registrering og opmåling af eksisterende forhold
– Analyse af påsejlingsrisiko- og kræfter
– Projektering (Dispositionsforslag, Forprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt)
– Udarbejde plan for sikkerhed og sundhed
– Udarbejde planer for trafikregulering
– Udarbejde udbudsmateriale og forestå udbud
– Tilbudsvurderinger af entreprenør tilbud
– Miljøydelser
– Projektopfølgning

LOKATION

København, Danmark

KLIENT

Københavns kommune

BYGGEÅR

2009-2010

PARTNERE

Hvidt & Mølgaard A/S


“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.

“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.

HT Busserviceanlæg Ballerup

Busserviceanlægget i Ballerup for Hovedstadsområdets Trafikselskab er dimensioneret til vedligehold og parkering af ca. 80 busser. Bygningskomplekset omfatter værkstedshal, vaske- og klargøringshal, lagerhal, kontor- og kantinebygning samt centerhal, alle udført med kælder.

Sundsvallbroen

ISC har med joint venture PBM projekteret Sundsvallbroen. Broen krydser Sundsvallfjorden, ligger ca. 400 km nord for Stockholm på Sveriges østkyst ud til Den Botniske Bugt, og den er et meget savnet led i nord/syd motorvejen E4, der går fra Stockholm langs den Botniske Bugt helt op til Sveriges nordligste grænse.

CPH CSC Phase II

Projektet CSC Phase II indgår som et centralt element i CPH´s vækstplan Expanding CPH, der skal sikre kapacitetsforøgelse fra nuværende 25mill passagerer frem mod 40mill passagerer årligt.