NY VEJBRO PÅ TEGHOLMEN

2017-09-26

Endnu én bro, i en lang række gang- og vejbroer, projekteret af ISC i det nyudviklede byområde Teglholmen, er ved at være færdig. Den 14. september 2017 blev der udført tilsyn på den vejbro, som er installeret på nabogrunden til MAN Diesel & Turbo.

ISC har haft til opgave at projektere broens overbygning og underbygning for totalentreprenør CG Jensen A/S. Byudviklingen på Teglholmen er i fuld gang, hvor boligbyggerier skyder op i mellem nyudgravede kanalløb. Vejbroen bliver en overførelse af den fremtidige Dieselvej, som spænder henover over et endnu ikke fuldt udgravet kanalløb.

Udover projekteringen af den aktuelle vejbro nord for Teglholmsgade, har ISC på samme område også projekteret yderligere en vejbro og en stibro, som endnu ikke er installeret. Begge broer spænder over det samme kanalløb.

Yderligere har ISC for CG Jensen A/S projekteret 2 vejbroer, 2 stibroer og 2 oplukkelige stibroer (klapbroer) syd for Teglholmsgade, samt 3 vejbroer og 2 stibroer på Enghave Brygge.

Læs mere her om vores andre broer på teglholmen.