TP 30 RINGSTEDBANEN

2014-01-22

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Bjarrum Arkitekter og Orbicon projekteret den 512 m lang jernbanebro for konsordiet CG Jensen /Barslund, der har vundet opgaven i totalentreprise for BaneDanmark. Broen indgår i TP30 der er det stykke af Ringstedbanen, der strækker sig fra Winthersmindevej ved Motorring 4 til Vallensbæk Sø.

Broen skal bygges som en kompositbro – den første store bro der er projekteret efter dette konstruktionsprincip i Danmark til højhastighedstog. Der er tilstræbt en lethed i hele anlægget der ligger i et område med stor rekreativ værdi og får således en minimal barrierevirkning i landskabet. Ydermere er det tilstræbt at selve opførelsen af broen giver minimal gene for trafikken på motorvejsstrækningen.

Detailprojekteringen af broen påbegyndes i januar 2014 og forventes afsluttet i august 2014, hvor selve byggearbejdet med etablering af fundamenter og understøtninger kan påbegyndes.


NYHEDER 2014

RØSNÆS RUNDT

2014-04-28