LOKATION

Københavns Lufthavn, Kastrup

KLIENT

Københavns Lufthavnsvæsen

BYGGEÅR

1985-1987

PARTNERE

A. Jespersen & Søn A/S,
W.E.Jacobsen A/S,
Dansk Lukningsentreprise A/S,
Ecoterm A/S,
Fläkt A/S,
Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzens Tegnestue A/S

Transithalsprojektet i Københavns Lufthavn var det første af en række større om- og nybygnings-projekter, der har gjort Københavns Lufthavn til en af de mest attraktive lufthavne i Europa. Transithalsprojektet giver en reel udvidelse af det eksisterende transitområde på 2.100 m2 og rummer et varieret udvalg af forretninger, samt en stor restaurant i forbindelse med et udsigtsområde til flyforpladsen.

Byggeriet er udført ved etablering af et indskudt dæk i bagageudleveringens air site område, dvs. midt i hjertet af lufthavnen, hvilket har givet en særlig udfordring i at opretholde lufthavnens daglige drift og passager flow.

Byggeriet er udført som en let stålkonstruktion og omfatter i alt et samlet dækareal på 4.100m2 og et tagareal på 2.700 m2 og er gennemført på rekordtid trods omfattende indgreb og forstærkninger af de eksisterende konstruktioner.

Knap 600 m2 af tagkonstruktionen er udført som en rumgitterkonstruktion i rørprofiler samlet med en hertil udviklet, patenteret, og senere præmieret knude, Space-X, der giver en markant vægtbesparelse og forenklet fremstilling.

Byggeriet omfatter over 1.400 m2 glasfacader, hvoraf mere end 600 m2 er orienteret mod syd. Med en stærkt varierende personbelastning i forretningsgaden har der været skærpede krav til udformningen og styringen af klimaanlægget, der, med behandling af 80.000 m3 luft i timen, opretholder en konstant rumtemperatur på 22o c +/-2o c året rundt.

LOKATION

Københavns Lufthavn, Kastrup

KLIENT

Københavns Lufthavnsvæsen

BYGGEÅR

1985-1987

PARTNERE

A. Jespersen & Søn A/S,
W.E.Jacobsen A/S,
Dansk Lukningsentreprise A/S,
Ecoterm A/S,
Fläkt A/S,
Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzens Tegnestue A/S


Enghave Station

Den københavnske S-bane er karakteriseret ved, at mange mennesker dagligt udnytter den intensivt, som et nødvendigt led i den daglige transport til og fra arbejde – eller bare til og fra byen.

Jernbanebro V/Dalsland kanal

Banverket, Västre Region har på strækningen Åmål-Mellerud ved Vänern opført to nye broer til erstatning for eksisterende, udtjente broer. Broerne er udført i totalentreprise af MTHøjgaard. ISC har detailprojekteret broerne.

Mestersvig Lufthavn

AFIS tårnet, som ISC projekterede til Mestersvig Lufthavn i Nordøstgrønland i 1977, var en særlig udfordring idet det skulle opføres på blot 3 måneder i løbet at sommeren indtil slutningen af oktober.

Servicecenter – DSB S-toge, Hundige

Det nye servicecenter i Hundige skal supplere de eksisterende klargørings-faciliteter i Taastrup, således at DSB S-tog for fremtiden kan levere deres kunder et endnu bedre S-togsprodukt i hverdagen.

Baldersbrønde – Stibro

For Høje-Taastrup kommune har ISC projekteret en ny stibro over Roskildevej ved Baldersbrønde. Den oprindelige stibro blev i efteråret 2007 påkørt af en lastvogn, der ikke havde sænket sin kran. En udskiftning af den oprindelige bro var derfor nødvendig. ISC’s opgave har omfattet rådgivning i alle fase fra den oprindelige bro var fjernet til den nye stibro er på plads.

Gangbroer, Gladsaxe Ringvej og Fredericia

Fodgængerbroen over Gladsaxe Ringvej ved Buddinge er etableret for at opnå en trafiksikker adgang til Gladsaxe Gymnasium. Gladsaxe Ringvej er en firesporet vej med midterrabat, hvorfor broen er udført med en spændvidde på 2 x 17 m.

CPH CSC Phase II

Projektet CSC Phase II indgår som et centralt element i CPH´s vækstplan Expanding CPH, der skal sikre kapacitetsforøgelse fra nuværende 25mill passagerer frem mod 40mill passagerer årligt.

Sti- & Vejbroer til Københavns Inderhavn

For CG Jensen A/S har vi den seneste årrække detailprojekteret og udført værkstedstegninger til et større antal sti- og vejbroer til Københavns Inderhavn.

Lille Langebro

Gang- og cykelbro over inderhavnen i forlængende af Vester Voldgade lidt syd for langebro. Den er udført som en dobbelt svingbro der er momentstiv i midten.

“Hærvejsbroen” – Viborg Banebro

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Dalbro - Tvis Å

Dalbro – Tvis Å

I sommeren 2015 vandt ISC/Per Aarsleff opførelsen af Dalbroen over Tvis Å i totalentreprise. Broen er en del af Vejdirektoratets igangværende motorvejsbyggeri på strækningen Herning-Holstebro.

TP30 Ringstedbanen

ISC har projekteret Danmarks første komposit jernbanebro. Broen er en 512 meter lang jernbanebro og en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Odins Bro

Den 9. september 2009 erklærede Odense´s borgmester ved en udstilling af konkurrenceforslag til Odins Bro forslag indsendt af ISC Rådgivende Ingeniører A/S som vinder af konkurrencen. Broanlægget omfatter en 900 m lang bro omfattende en krydsning af den 80 m brede Odense Kanal.

Broer til dokøen (Operaen)

Det nye operahus i København er bygget på en ø ud for Holmen, og er placeret i Amalienborg aksen. Dokøen tilhørte tidligere den danske flåde med flådeskibsværft. I forbindelse med den nye plan for placering af Operahuset blev Dokøen adskilt ved to gravede kanaler fra naboøerne benævnt sydøen og nordøen.

North River Bro, Thule

Den nye vejbro over North River i Thule basen er sandsynligvis den nordligste vejbro af den størrelse, der er bygget her på 77° nordlig bredde. Broen har 60 m frit spænd og krydser North River, som løber parallelt med landingsbanen i Thule lufthavn.