LOKATION

Den danske Nordsø sektor

KLIENT

Maersk Oil

BYGGEÅR

2013-2014

PARTNERE

Bladt Industries A/S,
Semco Maritime A/S

I sommeren 2014 blev Tyra Sydøst B platformen installeret på 4-benet jacket som en bro-forbundet satellit platform ved siden Tyra Sydøst A platformen. Installationen af Tyra Sydøst B platformen og broen vil vedligeholde og øge produktionen fra Tyra Sydøst reservoiret, samt skabe fremtidig mulighed for indvinding af olie og gas fra Nana reservoiret.

Produktionen ledes via pipelines til Tyra komplexet, hvor videre behandling og eksport af olie og gas til land foretages.

Tyra Sydøst B platformen består af en 4-benet jacket struktur, som er pælefunderet på ca. 40 meter vand dybde. Tyra Sydøst feltet fjernovervåges og fjernstyres fra Tyra Øst feltet af operatøren Maersk Oil. Tyra Sydøst er placeret 11 km fra Tyra øst.

Den nye platform indeholder plads til 16 nye produktionsbrønde, 4 produktions manifolder, test faciliteter / separator, faciliteter til import af liftgas, samt en hel række af hjælpesystemer.

Den nye 60 meter rør-bro mellem platform A og platform B indeholder adgangsvej og proces udstyr, som skal vedligeholde og optimere produktionen fra platform A.

Topside, jacket og rør-bro er designet af ISC i samarbejde med Semco Maritime A/S. Platformen er fremstillet i Danmark hos Bladt Industries A/S i Aalborg.

Jacket på 2000 tons, topside på 1100 tons, 12 pæle på 1700 tons og broen på 200 tons blev transporteret til siten på barge og løftet på plads i sommeren 2014 en af flydekran fra Herema.

Tyra Sydøst B platform og rør-bro har taget knap 2 år at designe, konstruere og fremstille.

Projektets historie omhandler et Front End Engineering Design projekt (FEED), som blev startet af ISC Esbjerg tilbage i 2006 og videreudviklet som design koncept i 2011. Herefter fulgte engineering design af rør-bro og jacket på ISC’s kontorer i København.

Efter endt FEED projekt blev hele projektet udbudt i EPC kontrakt i 2012. EPC kontrakten blev vundet af Bladt Industries A/S, hvorefter videre design, fremstilling og konstruktion kunne igangsættes på værftet i Aalborg.

ISC har foretaget Engineering disciplinerne indenfor stål design, proces design, mekanisk design, rør design, ventilation, samt brand og sikkerhed. Designet er foretaget i et samarbejde mellem ISC’s kontorer i København, Esbjerg, Kolding og Viborg.

LOKATION

Den danske Nordsø sektor

KLIENT

Maersk Oil

BYGGEÅR

2013-2014

PARTNERE

Bladt Industries A/S,
Semco Maritime A/S


Halfdan NØ Gas Via Tyra Vest

Halfdan NE gasforekomsten og den tiltagende liberaliseringen af det Europæiske gassalg initierede en aftale mellem DUC og DONG Naturgas om etableringen af en 26”-99 km gaseksport linie. Forbindelsen går fra dansk sektor til Holland via NOGAT F3 platformen i Hollandsk sektor med Mærsk Olie og Gas AS som operatør.

Halfdan BD

Halfdan-feltet i den danske Nordsø sektor er blevet udvidet med platformen Halfdan BD og Halfdan B feltet er nu opgraderet til bemandet operation med kontrolrum. Udbygningen sker for at kunne håndtere en kontinuerlig udvinding af oliereserver med et øget vandindhold.

Dan FG

Den seneste platform i Dan-feltet i Nordsøen er installeret for at kunne øge injektionen af 300 bar søvand i Dan og Halfdan felterne og dermed holde trykket af olieproduktionen oppe.

Dai Hung Mid Depth Buoys

På store vanddybder anvendes sædvanligvis flydende platforme (såkaldte semisubmersibles) til boring og -udvinding af olie og gas. Dette er tilfældet i Dai Hung oliefeltet, der ligger i Block 05-01a, ca. 250 km fra Vietnams kyst.

Nini East

I sommeren 2009 blev Nini East A platformen installeret som satellit-platform til Siri. Nini East A er en ren produktionsplatform der producerer til Siri. Siri platformen og de omkringliggende platforme opereres af DONG Energy A/S.

Tyra platform

Tyra Sydøst B Platform

I sommeren 2014 blev Tyra Sydøst B platformen installeret på 4-benet jacket som en bro-forbundet satellit platform ved siden Tyra Sydøst A platformen. Installationen af Tyra Sydøst B platformen og broen vil vedligeholde og øge produktionen fra Tyra Sydøst reservoiret, samt skabe fremtidig mulighed for indvinding af olie og gas fra Nana reservoiret.

Halfdan NØ Gas Via Tyra Vest

Halfdan NE gasforekomsten og den tiltagende liberaliseringen af det Europæiske gassalg initierede en aftale mellem DUC og DONG Naturgas om etableringen af en 26”-99 km gaseksport linie. Forbindelsen går fra dansk sektor til Holland via NOGAT F3 platformen i Hollandsk sektor med Mærsk Olie og Gas AS som operatør.

Halfdan BD

Halfdan-feltet i den danske Nordsø sektor er blevet udvidet med platformen Halfdan BD og Halfdan B feltet er nu opgraderet til bemandet operation med kontrolrum. Udbygningen sker for at kunne håndtere en kontinuerlig udvinding af oliereserver med et øget vandindhold.

Dan FG

Den seneste platform i Dan-feltet i Nordsøen er installeret for at kunne øge injektionen af 300 bar søvand i Dan og Halfdan felterne og dermed holde trykket af olieproduktionen oppe.

Dai Hung Mid Depth Buoys

På store vanddybder anvendes sædvanligvis flydende platforme (såkaldte semisubmersibles) til boring og -udvinding af olie og gas. Dette er tilfældet i Dai Hung oliefeltet, der ligger i Block 05-01a, ca. 250 km fra Vietnams kyst.

Nini East

I sommeren 2009 blev Nini East A platformen installeret som satellit-platform til Siri. Nini East A er en ren produktionsplatform der producerer til Siri. Siri platformen og de omkringliggende platforme opereres af DONG Energy A/S.

Tyra platform

Tyra Sydøst B Platform

I sommeren 2014 blev Tyra Sydøst B platformen installeret på 4-benet jacket som en bro-forbundet satellit platform ved siden Tyra Sydøst A platformen. Installationen af Tyra Sydøst B platformen og broen vil vedligeholde og øge produktionen fra Tyra Sydøst reservoiret, samt skabe fremtidig mulighed for indvinding af olie og gas fra Nana reservoiret.

Maersk Drilling XLE rigs

Maersk Drilling XLE rigge er en serie af fire ultra hårde miljø jackup borerigge. boreriggene blev leveret fra skibsværfter i Fjernøsten og transporteret til Norge til opstart for installation af selskabsudstyr.  

Maersk Drilling JU-rig

YME-feltet i Norge blev ombygget i 2008-2010 af Talisman. En lagertank blev placeret på havbunden 95m under havets overflade. En OD 5m caisson, der beskytter fremtiden 9 ledere, der er forbundet til tanken, forlænget 25m over havets overflade. Den eneste anvendelige overfladeinstallation var et 10-til-10 meter brøndhoveddæksel.