USAF – LANDFILL STABILIZATION

2011-10-12

ISC har for USAF projekteret Landfill Stabilization på Thule Airbase. Landfill Stabilization anlægget beskytter 2 ældre lossepladser beliggende langs kysten syd for kajanlægget ved Thule Air Base.

Lossepladsernes placering så tæt på kysten udgjorde hvert år en risiko for nedbrydning på grund af tidevandet og isens stadige påvirkning og er der nu etableret en kystsikring, der forsegler lossepladsområderne og forhindrer at området nedbrydes og forurener miljøet.

Kystsikringen er udført i knuste sten der er hentet fra det nærbeliggende South Mountain. Bag ved lossepladsområderne er der etableret et netværk af afvandingskanaler der i stormvejr kan bortlede vandet og forhindre oversvømmelser.

Projektet har været undervejs i en periode på 10 år opdelt i flere faser startende med undersøgelser i 2000 -2001 og projektering og bygning af kystsikringen 2004-2011.

ISC har udført projektering og specifikationer og Per Aarsleff og Pihl har udført entreprenør arbejdet. DHI har været konsulenter på opgaven.

Yderligere information:

Lars Dam Rasmussen
Civilingeniør
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
tlf 35278800
info@isc.dk


NYHEDER 2011

Odense Letbane

2011-11-11

BILLUND LUFTHAVN

2011-11-10