VINDKRAFT

Med mere end 35 års virke indenfor offshore olie – og gas konstruktioner har ISC akkumuleret et indgående know-how med offshore konstruktioner. Denne ballast havde ISC i rygsækken, da vi 2003 projekterede verdens første transformerplatform til Nysted vindmøllepark.

Siden den første transformerplatform blev indviet, har ISC til dato yderligere udført detailed design på mere end10 transformerplatforme og denne portefølje underbygger, at ISC har oparbejdet en enestående ekspertise indenfor vindområdet – det gælder både topsides, jackets og monopile konstruktioner i hele Nordeuropa. Ydermere har ISC stor erfaring i at samarbejde med de enkelte landes myndigheder således at det er den optimale løsning for klienten, der opnås på basis af faktuelle data for området såsom geotekniske forhold, vanddybder bølgehøjde mv.

ISC dækker alle discipliner indenfor projektering af transformerplatforme lige fra FEED/concept design til detailed design, udbudsdokumenter rådgivning under fabrikation og installation samt under ibrugtagning og indkøring.


BORKUM RIFFGROUND 1

West of Duddon Sands

NORTHWIND

Gode Wind II

Gode Wind I

Nordsee I

Nysted Havmøllepark

Kriegers Flak

LILLGRUND VINDMØLLEPARK

Q7 – Princess Amalia Wind Power Farm

HORNS REV 2 VINDMØLLEPARK

GUNFLEET SANDS

Baltic 1 vindmøllepark

Walney I & II vindmøllepark