• Lokation: Den tyske Nordsø
  • Kapacitet: 112 MW
  • Installation: 2019
  • Topside vægt: 742 tons
  • Vandybde: 39 meter
  • Substruktur: Monopile
  • Detailed design: Topside
  • Klient: EnBw/Siemens

Albatros

Albatros havvindmølleparken vil hvert år forsyne cirka 710.000 husstande i München, Tyskland med strøm. Albatros er en udvidelse af den eksisterende vindmøllepark kaldet Hohe. Albatros-vindmølleparken og Hohe See-vindmølleparken forventes at generere omkring 2,5 milliarder KW i timen. Transformatorstationen designet af ISC for Siemens har gjort det muligt at overføre 117 MW ren energi til at blive sendt i land.

Tjenester leveret af ISC

Transformatorstationen er udviklet af ISC og er baseret på to åbne dæksstrukturer med en containeriseret løsning til kontrolrum, GIS og dagbesætningsrum. Desuden har ISC varetaget konceptudviklingen for generisk offshore transformermodul (OTM), FEED-designet efterfulgt af et detaljeret design af den komplette transformerstation. Ydermere indeholdt det detaljerede design det komplette hjælpesystem, søtransport og løft af oversiden. Også inkluderet i det detaljerede design: brand og sikkerhed, proces, rør, mekanisk og LV elektrisk. Den sidste fase af projekterne omfatter også projektopfølgning fra ISC fra fremstillings- og installationsfasen.