Seneste nyheder

Three 880 MW offshore substations for the US

2021-11-10


Power 2 H2: Ny aftale om anlæg til brintproduktion og brintlagring

2021-11-09


Largest offshore substation contract awarded in Taiwan

2021-10-19


ISC at the forefront of offshore wind in New Zealand

2021-09-17


Ydelser

Infrastrukturen er det der får vores samfund til at hænge sammen. Veje, broer, jernbaner, tunneller, lufthavne, kabler – ja stort set det hele. Vi vil alle gerne kunne komme hurtigt på arbejdet, besøge familien og i det hele taget kunne transportere os rundt så nemt og gnidningsløst som muligt.

Bygningen af det hele skal også helst foregå med færrest mulige gener, det skal falde ind i omgivelserne. Det skal holde i mange år og i det hele taget bare fungere og være samfundsøkonomisk forsvarligt.

Det er så her en ingeniør virkelig kan få lov at slå sig løs. Det er noget de kan og ikke mindst brænder for.

ISC trådte ind i offshore vindbranchen med udvikling og design af en offshore substation til verdens første offshore vindmøllepark, Nysted Havmøllepark i 2003.

Dette design, lavet af ISC, har dannet grundlag for næsten alle offshore substations etableret i dag.

ISC´s nøglekompetence stammer fra evnen til at gennemføre det komplette udvalg af opgaver forbundet med substation design, fra FEED / koncept design gennem detaljeret design, tender dokumenter, assistance under fabrikation, installation og idriftsættelse fase samt tilsyn og opfølgning.

ISC leverer uafhængig rådgivning, både direkte til udviklere samt EPCI-entreprenører.

ISC Rådgivende Ingeniører har mere end 50 års erfaring i projektering og totalrådgivning indenfor byggeri. Vores ingeniører har et højt vidensniveau og tilsvarende mange års erfaring med levering af totalløsninger fra idéoplæg, VVM-redegørelser, konstruktioner, installationer, til færdigt opført byggeri.

Vi benytter den nyeste teknologi til løsningen af opgaverne og arbejder i overensstemmelse med myndighedernes krav om digitalt byggeri. Rådgiverydelserne udføres altid med hensyntagen til miljøkrav om bæredygtigt byggeri.

ISC har et antal certificerede medarbejdere med statikeranerkendelse, der ved løbende kontrol kan sikre en hurtigere myndighedsbehandling af aktuelle byggerier.

Mercantec - Viborg

ISC har mere end 40 års erfaring inden for offshore olie – og gassektoren og leverer design til offshore olie- og gasfaciliteter. ISC har gennem årene udført opgaver på offshore olie- og gasinstallationer i Danmark, Norge, Den Arabiske Golf og i andre lande rundt om i verden.

Vi tilbyder vores specielle knowhow og innovative løsninger inden for planlægning og design af offshore faciliteter omfattende jackets, topsides, fundamenter, broer, Texas dæk, kraner, rørsystemer, proces, opdriftssystemer, transformerplatforme, søtransport- og søsikringssystemer mv.

Tyra platform

Signalet til omverdenen er ofte reduceret til udformningen af indgangspartiet og graden af elegance bag receptionens spejlglasruder, naturstensgulve, lædermøbler og orkidéer eller mere prosaisk linoleum og stuebirk.

Enkelte industrier er dog – heldigvis – stadig af en sådan art, at det påvirker bygningernes form – højde, skorstene, cykloner, kraner eller transportbånd for eksempel.

ISC har beskæftiget sig med alle former for industrianlæg opført overalt i verden og tilpasset den aktuelle lokalitets teknologi og traditioner. Betydningsfulde knopskydninger på gamle anlæg, anonyme afskærmninger af vidtstrakte produktionsanlæg og – ikke mindst – funktionstydelige specialbygninger.

Industri ISC

Projekter

Projekter

Lille Langebro

Gang- og cykelbro over inderhavnen i forlængende af Vester Voldgade lidt syd for langebro. Den er udført som en dobbelt svingbro der er momentstiv i midten.

UK Projekt

UK Projektet vil blive lokaliseret 22 km ud for nordøst kysten af Skotland. Vindfarmen kommer til at have en produktionskapacitet på 950 MW vedvarende energi, der kan sendes til land.

Albatros Offshore

Albatros OTM offshore vindmøllepark ligger i den tysk bugt, 105 km fra den tyske kyst. Offshore substation gør det muligt at sende ca. 117 MW ren energi til land.

Mercantec - Viborg

Mercantec – Viborg

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S,  Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium.

Holbæk Sportsby

ISC skal i samarbejde med totalentreprenør Morten C. Henriksen A/S, HM-Gruppen A/S, Kullegaard Arkitekter A/S, CSK Stålindustri A/S, OBH, Torkil Laursen A/S, Riis Akustik ApS, Kragh & Berglund A/S, Dish A/S projektere Holbæk SportsBy. Projektet omfatter svømmehal med 50×25 meter bassin, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.