• Lokation: Sundsvall, Sverige
  • Byggeår: 2014
  • Partnere: Pihl & Søn A/S, Max Bögl og Joseph Möbius Bau AG.

Sundsvallsbroen

Broen over fjorden er en del af en større udvidelse af E4 omkring Sundsvall, der er beliggende ca. 400 km nord for Stockholm. Hele projektet består af en 1,4 km lang stålbro over selve fjorden med tilhørende rampetilslutninger i beton og to broer i beton over tilkørselsrundkørsler nord og syd for fjorden.

Stålbroen udføres dobbeltkrum og med variabelt tværsnit. Dragerhøjden varierer således mellem 3,5 m og 6,5 m og bredden varierer mellem 21,5 m og 35,0 m. Broen har 11 fag med spændvidder varierende fra 88 m til 170 m. Broen er understøttet på runde søjler og skråstag med varierende diameter.

Rådgiverens rolle:

  • ISC forestår detailprojektering af hele stålbroen