• Lokation: Kastrup, Danmark
  • Byggeår: 2017
  • Ejer: Københavns Lufthavne A/S
  • Partnere: Holm & Grut Arkitekter, Spangenberg & Madsen

CPH Airport CSC Phase II

Projektet CSC Phase II indgår som et centralt element i CPH´s vækstplan Expanding CPH, der skal sikre kapacitetsforøgelse fra nuværende 25mill passagerer frem mod 40mill passagerer årligt. Projektet CSC Phase II omfatter ombygning og udvidelse af CPH´s landside faciliteter, herunder udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol, der udvides fra 20 securityspor til ialt 24 spor. Tilsvarende udvides eksisterende kommercielle faciliteter i stueetagen inkl. tilhørende teknikkælder, samt personalefaciliteter på 3. sal.

Projektet omfatter samlet ca. 10.000m2 nybygning og ombygninger. Projektet gennemføres i kombination af storentreprise og hovedentreprise og forventes etapevis ibrugtaget hen over sommeren 2017. ISC er totalrådgiver på projektet, med Holm&Grut Arkitekter og Spangenberg&Madsen som underrådgivere.

Rådgiverens rolle:

  • Totalrådgiver for det samlede projekt CSC Phase II
  • Projekteringsledelse for det samlede projekt CSC Phase II
  • Ingeniørrådgiver på samtlige ingeniørdiscipliner i forbindelse med udarbejdelse af detailprojekt til udførelse
  • Projektopfølgning og tilsynsarbejder
  • Arbejdsmiljøkoordinator (P+B)
  • Byggeledelse for storentreprise og hovedentreprise

Supplerende oplysninger

Ingeniørarbejdet har bl.a. omfattet samtlige konstruktioner, kloak, VVS- og el installationer, køleanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, sprinkleranlæg, brandventilation og brandalarmeringsanlæg samt CTS-anlæg og diverse sikringsanlæg. Bygningen designes med særligt fokus på etablering af sprængningssikring, herunder sprængningssikring af konstruktioner og facader.

Bygningens termiske indeklima og fastlæggelse af designkrav er udført via BSim beregninger.