• Lokation: Detaljeret konceptuelt design
  • Installation: 2023
  • Klient: RWE

Detaljeret konceptuelt design

ISC har sammen med RWE udviklet et detaljeret konceptuelt design til en kommerciel offshore brintproduktionsplatform.

Platformen bruger elektrolyse af vand til brintproduktion og drives af vedvarende elektricitet fra omkringliggende vindmølleparker.

De primære mål for samarbejdet

• Skab en grundig konceptuel plan for elektrolyseprocessen og drag fordel af fordelene ved at opskalere

• Vurdere forskellige Balance of Plant (BOP) teknologier og layouts for at minimere miljøpåvirkningen

• Størrelse og estimeret omkostninger for procesudstyret, drivaggregatet og kraftelektronikken

• Konstruere et detaljeret 3D-konceptuelt design til produktionsplatformens proces, rør, elektriske og strukturelle elementer

• Evaluere den tekniske og økonomiske levedygtighed af designet

• Identificere mulige tekniske, operationelle og forsyningskædeproblemer og risici

• Etablere en projekttidsplan og budget for Engineering, Procurement, Construction og Installation (EPCI).

 

Resultaterne fremhæver potentialet ved offshore brintproduktion i kommerciel skala.