WTG fundamenter

Funderingsprojekter til 30+ havvindmølleparker

Når du kigger i vores katalog, vil du se, at vi har udført succesfulde offshore-projekter med mere end 30 havvindmølleparker. Vi ved derfor af erfaring, at projektledelse og -kontrol samt kommunikation med udviklere er afgørende for at få et offshore-projekt til at lykkes fra start til slut.

Vi ved, at optimering altid er en faktor, når man bygger havvindmølleparker. Desuden er risikominimering ofte en prioritet ved design og konstruktion af WTG-fundamenter.

Baseret på årtiers erfaring inden for offshore-konstruktioner tror vi på, at du ved at vælge os som designere opnår mere optimale løsninger, bedre koordinering og betydelige besparelser på stål. Derfor mener vi, at vi hos ISC bør designe både primære og sekundære strukturer på dit næste WTG-projekt. Vi ved, hvor vigtigt det er, at designet bliver udført grundigt – og vi garanterer, at vi kan levere.

Se vores bagkatalog

Vores kompetencer

Vores offshore-erfaring har givet os ekspertise, som vi bruger i WTG-fundamentprojekter. Dette dækker over forskellige typer substructure, herunder monopile og forskellige typer jackets.

Vi har erfaring med at arbejde med lokale myndigheder i hele Europa, APAC og USA for at skabe regulatoriske godkendte løsninger i overensstemmelse med lokale regler. Vi har solid erfaring med at samarbejde med alle interessenter inden for et WTG-fundamentprojekt under hensyntagen til input fra bl.a. O&M, HSE, WTG-leverandør, fabrikanter og diverse installationsparter.

primary_structures_90x90.png

Primære strukturer

Vores omfattende track record inden for design af offshore strukturer både inden for vedvarende energi, men også inden for olie og gas, beviser, at vi gang på gang leverer højkvalitetsdesign af alle typer offshore fundamenttyper (monopile, jackets, gravity based).

Vores omfattende erfaring giver os en enestående forståelse af design af primære strukturer generelt, derfor anerkender vi vigtigheden af ​​at finde et omkostningseffektivt fundamentdesign, der for primære strukturer af WTG-fundamenter tager adskillige faktorer i betragtning.

Dette omfatter optimeringer med hensyn til interaktion med vindmøllebelastninger, vind- og bølgebelastninger, jordbundsdata og påvirkning af sekundære strukturer. Vi stræber efter at opnå en designfase, der inkluderer alle interessenter og samtidig fokuserer på det fælles mål om at levere fundamenter i topkvalitet.

secondary_structures_90x90.png

Sekundære strukturer

Sekundære strukturer kan lyde ubetydelige, men hos ISC ved vi, at disse strukturer er nøglen til et sundt og effektivt fundamentdesign i alle livscyklusfaser af et WTG-fundament.
Vi ved, at et gennemtænkt sekundært strukturdesign har en betydelig indflydelse på fremstillingsomkostningerne, både hvad angår generelle besparelser på primært stålforbrug og i fremstillingsomkostningerne for de sekundære strukturer selv.
Da sekundære konstruktioner også omfatter adgangs- og arbejdsrum på fundamentet, vil et enkelt, men sikkert design have en direkte indflydelse på driftsfasen ved at reducere HSE-risici og reducere vedligeholdelse af konstruktionerne.

Vi har været en del af designfasen for alle sekundære konstruktioner på mere end 30 havvindmølleparker. Strukturer både velegnet til onshore og offshore installation.

geotechnical_90x90.png

Geoteknisk engineering

Gennem vores mange offshore fundamentdesign har vi udviklet en stærk geoteknisk erfaring, især inden for pæledesign - men også til andre typer såsom gravitationsbaserede fundamenter.

For at sikre en smidig og optimal forbindelse mellem jorddata og fundamentdesign er vores geotekniske team altid en integreret del af designprocessen i alle faser. Vores erfaring er, at et tæt samarbejde udmønter sig i omkostnings- og risikoreduktioner for vores kunder og i sidste ende resulterer i et bedre overordnet design.

Sekundære strukturer omfatter

Udvendige arbejdsplatforme i stål og beton

Anode støttestrukturer

Boltflanger mellem MP og TP

Stiger, hvileplatforme og bådlandinger

Tekniske standarder og O&M manualer

J-rør

Fugesystemer og tilslutninger

Interne platformsmoduler

Vejledningssystemer

barge_128x128_1.png

Transport & installation

Vi har langvarig erfaring med engineering af konstruktioner til installation og transport af offshore konstruktioner.

Vores erfaring med flere internationale projekter og kunder beviser, at vi kan levere i alle projektfaser fra FEED til detaljeret design gennem supervision under fremstilling og offshore installation. Vi har lavet installationsværktøjer og søfastgørelsesdesigns til topsides, jackets og monopæle til kortere og længere sørejser i betragtning af søtransportbelastninger og træthedsbelastninger.

Vi stræber altid efter at være en holdspiller, der leverer pålidelige ingeniørtjenester til vores kunder og for projektet som helhed, da vi ved, at T&I-fasen er en omkostningstung del af ethvert offshore-projekt.

electrical_90x90.png

Elektriske installationer

Elektriske installationer af høj kvalitet inden for en WTG-struktur er komplekse, og der kræves et meget højt integrationsniveau på tværs af alle discipliner, for at WTG kan samles som en god teknisk og omkostningseffektiv løsning.

Hensyn til pladsreservationer, servicevenlighed, levetiden af ​​WTG og lave fremstillings- og installationsomkostninger, samtidig med at den mest effektive produktionscyklus sikres, er alle væsentlige faktorer, der kræver specialistviden for at skabe den bedst mulige løsning.

Vi har været en del af offshore-markedet for kvalitetsdesignløsninger i årtier og er kendt for at levere et stort udvalg af kundetilpassede løsninger inden for alle aspekter af el- og instrumentdisciplinen, altid med kvalitet og innovation som nøgleord. Denne viden gør os i stand til hurtigt og effektivt at levere højt specialiserede løsninger, der passer til den enkelte opgave – og da vi har alle ingeniørdiscipliner i hus, kan vi skabe den mest optimerede el- og instrumentløsning som muligt.

health_safety_environment_90x90.png

Sundhed, sikkerhed og miljø (HSE)

Vi ved, at et godt fundamentdesign er synonymt med et sikkert design. Derfor bestræber vi os på at sikre, at vores fundamentdesign kan fremstilles, installeres og betjenes sikkert - trods alt er menneskers sundhed og sikkerhed af største vigtighed.

Vi har solid erfaring med at køre eller aktivt deltage i HAZOP og HAZID undersøgelser gennem hele designfasen og indarbejde resultater direkte i vores designs.
Vi tilbyder også brand- og sikkerhedsdesign. Vores interne sikkerhedsdesignere har stor erfaring med design af flugtveje, passiv brandsikring, brand- og sikkerhedsplaner og sikkerhedsskiltning.

Projekter

Kontakt

ALG.jpg

Andreas Laungaard

VP Renewable Energy
  • +45 2269 9058
TOL.jpg

Torben Løkkegaard

Head of Offshore Substructures & Geotechnics
  • +45 4072 0800