• Lokation: Nordsøen
  • Kapacitet: 216 MW
  • Installation: 2013
  • Topside vægt: 1.140 ton
  • Vandybde: 20 meter
  • Substruktur: Monopile
  • Detailed design: Topside
  • Klient: Northwind Offshore Energy / Bladt Industries

North Wind

Vi har lavet detaljeret design af topside til Northwind Offshore Wind Farm. Transformatorstationen har en kapacitet på 216 MW og vejer 1200 tons. Den 14 km2 store havvindmøllepark bestående af 72 vindmøller på hver 3 MW er placeret 37 km fra land.Vanddybden er ca. 20 m og fundamentet er en monopile.

Det ejes af Northwind Offshore Energy og oversiden bygges af Bladt Industries A/S.