• Lokation: Østersøen
  • Kapacitet: 600 MW
  • Installation: 2018
  • Klient: Energinet

Verdens første havvindmøllepark der forbinder to lande

Kriegers Flak A & BE/E er to havvindmølleparker beliggende i den danske del af Østersøen. Når vindmølleparkerne er fuldt idriftsat, forventes de at kunne producere 600 MW, hvilket svarer til cirka 600.000 husstandes elforbrug. Sammenlægningen af ​​de to udgør således den største vindmøllepark i Danmark og Skandinavien.

Grøn energi til 600.000 husstande

Transformatorstationerne er placeret i en vanddybde på 20 og 16 meter, og topsiderne er understøttet af en innovativ og ny type gravitationsbase-underkonstruktion udviklet af ISC kombineret med en såkaldt TP-type overgang mellem topside og GBS. Underkonstruktionen rummer 8/13 J-rør til array-kabler og 2/2 J-rør til eksportkabler.

Topside på ​​de to transformerstationer ved Kriegers Flak er udformet som en kombineret afstivnings- og stålkonstruktion i flere etager med fem dæk, inklusive et kælderdæk placeret på toppen af ​​kappestrukturen til kabeltræk og kabelafhængning. Et helikopterdæk er placeret på hver transformerstation, hvilket giver mulighed for helikopteradgang.