• Lokation: Den engelske Nordsø
  • Kapacitet: 172 MW
  • Installation: 2008
  • Vandybde: 15 meter
  • Substruktur: Monopile
  • Detailed design: Topside
  • Klient: Ørsted

Gunfleet Sands

ISC har for DONG Energy A/S forestået projekteringen af både topside og fundamentet til en transformerplatform til havvindmølleparken Gunfleet Sands i England. Gunfleet Sands offshore vindmøllepark ligger på 8,9 meter vand ud for Clacton on Sea, som ligger ved den nordlige udmunding af Themsen. 

Gunfleet Sands vindmøllepark har en kapacitet på 108 MW. Vindmølleparken består af 48 vindmøller, som vil kunne levere strøm til mere end 120.000 husholdninger eller ca. 20 % af husholdningerne i Essex. 

Transformerplatformens to transformere på hver 250 ton, er placeret i midten af platformen og står i det fri mens de resterende elektriske installationer, værksteder mv. er indendørs. Rundt omkring selve platformens yderside er der monteret en vindskærm i rustfrit stål, således at personalet kan bevæge sig nogenlunde beskyttet på gangbroen. Totalvægt af topsideanlægget er 1250 ton. 

Transformerplatformens fundament er en monopile og er af den samme type, der benyttes til vindmøllerne dog modificeret til at kunne bære topsidemodulet samt en spildolietank, der er øverst på topsiden. 

Ydelser leveret af ISC

ISC har udført projektering af hele platformen omfattende forprojekt, detailprojekt samt alle el- og VVS- installationer, søtransportkonstruktioner, brandsikkerhed og myndighedsgodkendelse hos DNV. Ligeledes har ISC stået for udformningen af udbudsmaterialet, arbejdstegninger samt ført tilsyn.