• Lokation: Belgiske Nordsø
  • Kapacitet: 224 MW
  • Installation: 2019
  • Topside vægt: 930 tons
  • Vandybde: 31 meter
  • Substruktur: Monopile
  • Detailed design: Topside
  • Klient: Northwester II/Bladt
  • Partnere: Semco Maritime & Bladt Industries

Northwester 2

Bladt Industries har med ISC Rådgivende Ingeniører A/S og Semco Maritime indgået kontrakt med Northwester NV om leverancen af en komplet og færdiginstalleret transformerstation til det kommende belgiske projekt Northwester 2 Offshore Wind Farm. 

Kontrakten er en turnkey-kontrakt (EPCI-kontrakt), som omfatter alt fra design til færdig installation. 

ISC Rådgivende Ingeniører har til opgave at udføre det strukturelle design og Semco Maritime vil stå for de elektriske systemer hvor Bladt har det overordnede ansvar for hele projektet. 

Dette er tredje gang, Bladt Industries med Semco og ISC som partnere skal levere en komplet transformerstation til udvikleren Parkwind, som står bag Northwester 2 Offshore Wind Farm. I 2013 blev Northwind transformerstationen leveret og bare tre år senere, Bligh Bank - begge projekter ligeledes som EPCI-kontrakter. 

Transformerstationen skal leveres i tredje kvartal 2019 og forventes at have en totalvægt på 1.000 tons. Parken skal installeres i den belgiske del af Nordsøen cirka 46 km ud fra belgisk kyst. Parken vil i alt have en kapacitet på 224 MW.