• Lokation: Sydvestlige Sydkorea
  • Kapacitet: 532 MW
  • Installation: Forventet 2027
  • Vandybde: 20 meter
  • Substruktur: Jacket
  • Detailed design: Topside & Jacket
  • Klient: HBA Future Energy
  • Ejer: Anma Offshore Wind Energy

En af de første havvindmølleparker i Sydkorea