• Lokation: Taiwanstrædet
  • Kapacitet: 1 GW
  • Installation: Forventet 2026
  • Topside vægt: 2.800 ton
  • Vandybde: 27-31 meter
  • Substruktur: Jacket
  • Detailed design: Topside
  • Klient: Hai Long Offshore Wind

Hai Long 2 & 3

Hai Long offshore vindmøllepark vil bestå af flere vindmøller og to transformerstationer, der kan generere 532 MW og 512 MW bæredygtig strøm. Tilsammen vil transformerstationerne producere mere end 1 GW ren vindkraft til taiwanske husholdninger.

Hai Long Offshore Wind Project markerer begyndelsen på et nyt kapitel inden for bæredygtig energiproduktion i Taiwan, hvor vindforholdene er optimale for havvindmølleparker.

Fuldt detailed design

Vi har udført det fulde detailprojektering af topside af ​​de to transformerstationer. Transformatorstationerne vil hver veje 2800 tons og placeres i en vanddybde på 27-31 meter.

Generel beskrivelse af projektet

Hai Long-projektet består af vindmølleparker nr. 2 og nr. 3. Havmølleparken ligger 40-50 kilometer fra Changhua-kysten, Taiwan. Placeringen er ideel til en havvindmøllepark, da vindforholdene her er blandt de bedste i verden. Projektet forventes udført i 2026.

ISC samarbejder med Semco Maritime og PTSC M&C om at udføre projektet.

Læs videre og følg projektet her: Hai Long Offshore Wind