• Lokation: Den tyske Østersø
  • Kapacitet: 247 MW
  • Installation: 2022
  • Topside vægt: 2.200 tons
  • Vandybde: 43,7 meter
  • Substruktur: MP/TP
  • Detailed design: Topside
  • Klient: Parkwind OST Gmbh

Bæredygtig energi til 300.000 husstande

Arcadis Ost 1-projektet vil have en kapacitet på 247 MW og være i stand til at levere bæredygtig strøm til cirka 300.000 tyske husstande. Arcadis Ost 1-projektet er planlagt til at være fuldt idriftsat i 2023.

Fuldt detaljeret design af oversiden

Vi har leveret det fulde detaljerede design til topside af ​​transformerstationen. Arcadis OST 1 er i stand til at levere 247 MW lavprisproduceret bæredygtig strøm. Vi har stået for hele rækken af ​​ingeniørdiscipliner for transformerstationen.

Generel beskrivelse af projektet 

Offshore-vindmølleparken er placeret i den tyske Østersø omkring 19 km fra øen Rugen. Vindmølleparken forventes at begynde at levere strøm i 2023. Oversiden vil blive understøttet af en kappe placeret på en vanddybde på 43,7 meter. ISC er underleverandør til Bladt Industries og vil levere de tekniske discipliner til transformerstationen.