• Lokation: Nordsøen

Dan Bravo Rationalization

Dan Bravo platformens rationaliseringskoncept er at efterspørge Dan Bravo Complex (opnå ubemandet platform status) for at reducere/undgå antallet af kommende udskiftnings- og vedligeholdelsesopgaver.

Behandlingssystemer på platformene er blevet minimeret for at passe til den nye driftstilstand; inkl. områder som separation, afbrænding, brændstofgas, el, kommunikation og forsyningssystemer. Det overordnede koncept er at reducere OPEX og øge platformens levetid.

ISC MC&C-afdelingen har udviklet færdiggørelsesstyringsplanlægning for offshore-udførelse, nedlukning og opstartsaktiviteter. Planlægningen reducerer nedlukningstiden og øger derved produktionen fra marken gennem installationsfaserne, også for at sikre at installation og opstart går som planlagt i henhold til driftsbesparelser og opstart.

I den proces har ISC MC&C lavet installationstestark, overdragelsescertifikater, udarbejdet byggearbejdsordrer, arbejdsordredokumentationspakker og udviklet idriftsættelses-/opstartsprocedurer inklusiv:

• Afslutnings- og idriftsættelseskoordinator

• Opret færdiggørelsesplan med grænsetegninger

• Deltage i færdiggørelses- og idriftsættelsesplanlægningsmøder

• Konfigurer færdiggørelsesstyringssoftware

• Opret en arbejdsordre for entreprenøren i overensstemmelse med færdiggørelsesplanen

• Oprette byggearbejdsordredokumentation

• Opret idriftsættelses- og opstartsprocedurer med grænsetegninger

• Offshore supervisor på stedet

Yderligere information

Dan Bravo er det første olie- og gasproduktionsfelt i den danske del af Nordsøen. Dan Bravo-feltet blev opdaget i 70'erne og ligger ca. 200 km (125 miles) vest for Esbjerg. Dan Bravo har været i produktion siden 1972, men med processen med dette forlængede projekt forlænges platformens levetid indtil 2042. Typisk er driftslevetiden for en offshore platform begrænset til 25 flere år.