• Lokation: Fredericia
 • Byggeår: 2024-2025
 • Partnere: Totalentreprenør: Gråkjær Erhverv A/S
  Arkitekt: Skala Architecture A/S

Fredericia Pantfabrik

Dansk Retursystem er et af de mest anerkendte pantsystemer i verden. Nu opføres en ny og højteknologisk fabrik i Fredericia, der skal håndtere de ca. 1 mia. tomme flasker og dåser, der hvert år kommer retur vest for Storebælt.
ISC er med på rejsen og skal varetage ansvar for ingeniørfaglige ydelser vedrørende konstruktioner og alle tekniske installationer.

Byggegrunden er ca. 70.250 m2 og i alt opføres nybyggeri med et bruttoareal på 12.059 m2 og et bygningsaftryk på 9.200m2.
Bygningerne skal indeholde produktionshaller for sorteringsmaskiner, værksteder, pakkeri, trailerhal, depot, læsseramper, aflæsningshaller, administration samt sprinklertanksrum og teknikrum.

Det færdige anlæg kommer til at beskæftige de cirka 150 produktionsmedarbejdere og chauffører, der får deres daglige gang på den nye fabrik i sommeren 2025.

Rådgiverens rolle

ISC har varetaget rådgivning i følgende faser:

 • Dispositions- og projektforslag
 • Myndighedsprojekt og udbudsmateriale til UE’ere
 • Udførelsesprojekt og projektopfølgning
 • Fagtilsyn 

Ingeniørydelser

ISC har bistået med følgende ydelser i disse faser:

 • Konstruktioner inkl. gruber (inkl. certificering)
 • Alle tekniske installationer
 • Kloak, VVS, Ventilation og sprinkling
 • El, svagstrøm og CTS
 • Solceller
 • Brandrådgivning i BK3 (inkl. certificering)
 • Certificeret statiker i KK2