• Lokation: Hillerød, Danmark
  • Byggeår: 2022
  • Ejer: M. Goldschmidt Ejendomme A/S
  • Partnere: Pihl & Søn A/S, JMC Steel Group ApS

Frederiksbroen

ISC har, i tæt samarbejde med JMC Steel Group ApS, som underentreprenør til totalentreprenøren Pihl & Søn A/S, håndteret projektering af Frederiksbroen over Herredsvejen i Hillerød. Frederiksbroen, som er en kombineret cykel- og fodgængerbro i stål, etableres ifm. opførelsen af Frederiksbro-kvarteret; en ny bydel tæt på Hillerøds Bymidte.

Frederiksbroen har en længde på hele 300 m og består reelt af 2 delbroer, som omtrent midtpå er adskilt af en forriglet dilatationsfuge, som sikrer dilatation med samtidig kraftoverførsel mellem de to brodele. Broen, som er 5 m bred, har varierende længdeprofil, med rette strækninger med konstant længdegradient samt et krumt forløb over Herredsvejen, ligesom broen i det horisontale plan, har rette og krumme sektioner. Broen afvander på tværs, ved tværfald i brodækket, til render i begge brosider. Broens længdegradient sørger for afvanding af renderne til fugeovergangene i broenderne.

Brotværsnittet er udformet som en lukket vridningsstiv kassedrager med orthotropisk brodækpladekonstruktion. Broen er understøtte på sfæriske glidelejer, på indspændte stålsøjler i et modul varierende fra 13,8 m til 17,3 m og ved broenderne sikrer måttefuger en tæt sammenbygning med de tilstødende landfæster. Broen er udført med specialdesignet rækværk bestående af lodrette pladesceptre og håndlisten er forsynet med LED-belysning hvorved brodækket belyses. Brokassen er malet og brodækket er belagt med kunststofbelægning.

Rådgiverens rolle:

  • Projektforslag for stålbroen og -søjler
  • Detailprojektering af stålbro og -søjler
  • Løfte- og montageprojekt for stålbroen
  • Værkstedstegninger til stålbroens fremstilling i værkstedet