• Lokation: Nordsøen
  • Klient: Maersk Oil

Halfdan BD

Halfdan-feltet i den danske Nordsø sektor er blevet udvidet med platformen Halfdan BD og Halfdan B fe er nu opgraderet til bemandet operation med kontrolrum. Udbygningen sker for at kunne håndtere en kontinuerlig udvinding af oliereserver med et øget vandindhold. 

Halfdan B feltet understøttes i dag af vandinjektion med 250 bar søvand, som holder olieproduktionen op ved at gennemskylle og trykstabilisere reservoiret. 

Halfdan B feltet er forsynet med 2 brøndplatforme samt en satellit brøndplatform, hvor der samlet er plads til 50 brønde. 

Halfdan BD er forsynet med procesanlæg til separering af olie, gas og vand fra de eksisterende Halfdan B brønde. Vandet behandles og renses og sendes derefter i havet. Gassen komprimeres herefter til brug for gasløft i oliebrøndene. I forbindelse med den bemandede operation og af sikkerhedshensyn er der installeret store brandpumper og gas trykaflastningssystem til afbrænding af gas i nødsituationer fx under brand og gas detekteringssituationen 

Halfdan BD består af en 9.300 tons topside med 3 hoveddæk, der er understøttet af en 4-benet jacket. Det nye modul er forsynet med faciliteter til at skille olie, gas og vand når det pumpes op fra produktionsbrøndene. Ydermere bliver vandet renset, således at det kan pumpes ud i havet. 

Topside-konstruktionen understøtter en flare boom, som har en spidshøjde på 142 m over vandoverfladen. Der er installereret turbiner på platformen der yder en samlet kraftfosyning på 21 MW til drift af procesanlægget. 

Topside-konstruktionen er sammen med 3 broer fremstillet hos SMOE i Singapore og er blevet transporteret med en såkaldt heavy-carrier via Suezkanalen til Nordsøen. 

Den 9.300 tons tunge behandlingsplatform blev hejst på plads på den for-installerede, 4-benede jacket konstruktion ved hjælp af flydekranen Thialf fra Heerema. 

Projektering og fremstilling af Halfdan BD har været en proces på ca. 2 år.