• Lokation: Vallensbæk, Danmark
 • Byggeår: 2016
 • Ejer: Banedanmark
 • Partnere: Totalentreprenør Barslund, CG Jensen I/S, Orbicon A/S, CORE Arkitekter A/S

Jernbanebro TP 30

Anlægget af en 512 meter lang jernbanebro TP 30 er en del af Banedanmarks nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Det er en af den nye bane København-Ringsteds mest imponerende brokonstruktioner, der med sine 512 meter også er projektets længste. Jernbanebroen strækker sig fra vest for Vallensbæk Sø henover Holbækmotorvejen og dennes afgrening til Motorring 4 til syd Winthersmindevej.

En særlig komplikation ved bygning af denne bro er, at den krydser motorvejsudfletningen ved Vallensbæk i en meget spids vinkel, hvilket reducerer mulighederne for etableringen af understøtninger. Løsningen som er fundet giver mindst mulige gener og indskrænkninger for trafikken i udførelsesfasen på denne meget trafikerede strækning, hvor tusindvis af bilister dagligt passerer Store Vejleådal og tæt forbi Vallensbæk sø.

Brodrageren er valgt udført som en kompositkonstruktion i stål og beton. Det er første gang, at dette princip er valgt for en jernbanebro over land i Danmark.

Rådgiverens rolle:

 • Totalrådgiver for totalentreprenøren Barslund & CG Jensen I/S
 • Projektering af stål- og betonkonstruktioner
 • Projektering af fundamenter
 • Projektering af jernbanedæmninger og spunsvægge
 • Projektering af anlægsarbejder og vejanlæg
 • Projektering af afvandings- og affugtningsanlæg m.v.
 • Projektering i 3D
 • Projektopfølgning
 • Overtilsyn


Supplerende oplysninger

 • Samlet længde 512 m
 • 19 fag med spændvidder fra 36 m til 21 m.
 • Ståltværsnittets bredde er 4 m i underflangen og 5 m i overflangen
 • Ståltværsnittets højde varierer fra 2800 mm til 1680 mm
 • Betonpladens bredde er 15000 mm
 • Kompositkonstruktion i stål og beton
 • Broen TP30 har modtaget konstruktionsprisen 2018