• Lokation: København, Danmark
  • Byggeår: 2019
  • Klient: Realdania/Københavns Kommune

Lille Langebro

Broen bliver en del af Det Grønne Cykelrutenet og Havneruten og skal skabe bedre vilkår for fodgængere og cyklister samt bringe byen og havnen tættere på hinanden. Broen ligger, hvor den oprindelige Langebro lå fra slutningen af 1600-tallet og indtil begyndelsen af 1900-tallet. Med broen skabes en rekreativ, grøn og historisk forbindelse, der strækker sig fra Ørstedparken via Vester Voldgade til Christianshavns Voldanlæg og videre ud til  Holmen. 

Det bærende system er et afstivet pladedæk der bæres af to trekantede dragere der snor sig i broens længderetning. De to svingfag er understøttet af en 3-radet rulle drejekrans med indvendig fortanding. Den momentstive forbindelse i midten er udført med 4 stk. 650 tons hydrauliske cylindere. Der er 4 stk. krøjedrev til hvert svingfag på hver 15 kW. 

Rådgiverens rolle:  

  • Projektgranskning af projektmateriale for brooverbygning og mekaniske installationer 
  • Bygherre tilsyn under fremstilling inkl. FAT, montage og indkøring