• Lokation: Femern Belt
  • Kapacitet: 166 MW
  • Installation: 2003
  • Topside vægt: 670 tons
  • Vandybde: 6-10 meter
  • Detailed design: Topside
  • Klient: Ørsted

Verdens første offshore transformerstation

Nysted Havmøllepark var en af ​​verdens største havvindmølleparker, da den blev bygget i 2003. Vi designede verdens første topside transformerstation. Derudover varetog ISC transport, løft og installation af topside transformerstationen, som har et 69 meter tårn.

Nysted havvindmølleparks samlede effekt er 165,6 MW med 72 havvindmøller, hver med en maksimal produktion på 2,3 MW. Hver klinge måler 41 m, og spidsen af ​​bladet når en højde på 110 m i spidsen.

Platformen er placeret på et standard vindmøllefundament af beton (tyngdekraft). Den er beklædt med lameller i rustfrit stål, hvilket giver vindlæ på gangbroen og den visuelle effekt. Platformen indeholder højspændingssystemer, lavspændingssystemer, en dieselgenerator, turbinestyring og boligareal.

Perronen er forbundet med landkabel til kysten (132 kV) og til transformerstationen ved Radsted.

Møllerne er leveret af Bonus Energi A/S. Selve havmølleparken er ejet af et konsortium bestående af Energi E2 (50%), DONG (30%) og svenske Sydkraft (20%).

SEAS Transmission ejer transformerstationen og kablet ind i landet. Transformatorplatformen består af et stålmodul placeret på en central søjle med samme diameter som de tilhørende vindmøller.