• Lokation: Sydlige Australien
  • Byggeår: 2015
  • Klient: Aalborg CSP

Sundrop Farm

ISC Rådgivende Ingeniører har været med som underleverandør til Aalborg CSP's projekt i Sydaustralien. Projektet er et solenergisystem, der producerer vedvarende energi og friskt vand til bæredygtig drift af 200.000 m2 drivhuse. 

Energisystemet er baseret på "koncentreret sol energi" teknologi, hvor mere end 51.500 m2 spejle samler og reflekterer solstråler op til toppen af en 122 m højt soltårn. Den varme der genereres i tårnet anvendes til flere formål - blandt andet opvarmning af drivhusene, afsaltning af havvand til vanding og el-produktion. 

Rådgiverens rolle

ISC's opgave var at udføre konstruktionsberegninger til det 122 m høje soltårn, vindtunnelforsøg og rapportering.