• Lokation: København, Danmark
  • Byggeår: 2010
  • Klient: Københavns Kommune
  • Partnere: Hvidt & Mølgaard A/S

Teglværksbroen

Ønsket fra Københavns Kommunes var overordnet set, at Teglværksbroen skulle skabe en attraktiv trafikal forbindelse mellem Sluseholmen og Teglholmen i de næste mange år. Broen skulle designmæssigt indgå som en naturlig del af de arkitektoniske rammer på Sluseholmen og Teglholmen samt de maritime rammer i Teglværksløbet. Broen skulle således bidrage til og understøtte disse rammer som et karakterfuldt element for lokalområdet. 

Klapbroen som er designet af ISC er udformet med en variabel højde således at den frie gennemsejlingshøjde i klapfaget i lukket tilstand overalt er over 3 meter. Broen har en samlet længde på 97 m og fagvidderne for broerne udgøres af 3 fag på 19,6 m, placeret omkring klapfagsåbningen samt to sidefag på 19,1 m. Sidefagene er udført som kontinuerlig pladebro i forspændt beton. Klapfagsspændet på de 19,6 m giver en fri gennemsejlingsbredde på 15 m. 

Klapfagskonstruktionen er udført med en utraditionel enkel pylonkonstruktion der er forbundet med et ankerstag og et forstag til klappen. Ankerstaget er forsynet med en hydraulisk cylinder der i oplukningssituationen trækker klapfaget op i øverste position via forbindelsen til en skråtstillet pylon over det ene gennemsejlingsfags understøtninger og et skråstag der strækker frem til over klapfaget midte.