• Lokation: Det irske hav
  • Kapacitet: 183 MW / 183 MW
  • Installation: 2011
  • Topside vægt: 1250 tons
  • Vandybde: 21/24 meter
  • Substruktur: Jacket
  • Detailed design: Topside & Jacket
  • Klient: Ørsted A/S

Walney 1 & 2

I første fase skal der installeres 51 havvindmøller, og når hele vindmølleparken står færdig, vil der være 102 møller, hvilket gør Walney Wind Farm til en af ​​de største i verden i sin tid.

Transformatorplatformene er lukkede enheder med to transformere placeret centralt i et delvist åbent område. Alle el-installationer, værksteder og andre installationer er placeret indenfor.

De firbenede jackets rejser sig 43 og 45 m over havbunden og er traditionelle x-formede gitterafstivede konstruktioner. Pælene er forbundet med jacket via rørmanchetter og slås 50 m ned i havbunden. De øverste 3 m er blødt mudder og har gjort det nødvendigt at lægge 3-4 m høje muddermåtter på havbunden under installationen. 

Ydelser leveret af ISC

ISC udførte alle discipliner herunder layout, tilbud, udbudsmateriale og detailprojektering, herunder el-, VVS- og sikkerhedsinstallationer. Vi har også designet søtransport- og løftebeslag til både jackets og topsides og certificeringsdokumenter til DNV-verifikation.

ISC har udarbejdet de tekniske detaljer i udbudsmaterialet, detaildesign og overvågning af offshore transformerplatformens topside og jacket.