• Lokation: Det Irske Hav
  • Kapacitet: 389 MW
  • Installation: 2013
  • Topside vægt: 1.520 ton
  • Vandybde: 19 meter
  • Substruktur: Jacket
  • Detailed design: Topside & Jacket
  • Klient: Ørsted & Scottish Power

West of Duddon Sands

Havvindmølleparken på 67 km2 vil bestå af 108 vindmøller, der hver producerer 3,6 MW. Transformatorstationen indeholder 2 transformere på i alt 389 MW og er placeret i den østlige del af Det Irske Hav i 19 meters dybde.

Den genererede energi fra disse sendes på land til Heysham-transformerplatformen, hvorfra den sendes videre ind i det britiske elnet til forbrugerne.