• Lokation: Viborg, Danmark
  • Byggeår: 2018
  • Klient: Viborg Kommune
  • Partnere: CUBO Arkitekter, Møller & Grønborg

Baneteknisk i Viborg

Rydning og byggemodning af Banedanmark areal for ny broforbindelse i "Hærvejsbroen" i Viborg Kommune. Rydningen omfatter fjernelse af eksisterende rampe samt bevoksning mellem spor inkl. etablering af sikkerhedsmæssige foranstaltninger i relation til jernbanesikkerhed og CSM. 

ISC's rolle ISC Rådgivende Ingeniører varetog projektering af den samlede broforbindelse for Hærvejsforbindelsen inkl. miljøtekniske forhold. Derudover varetog ISC jordhåndteringsplan, koordinering af jernbanesikkerhed, signifikansvurdering samt CSM med Banedanmark. 

Sti og rampeanlæg inkl. sti og vejafvandingsanlæg, med anlæg for overfladevand og belysning, koordinering af fremmede forsyningsledninger på BDK-arealer.