• Lokation: Billund, Danmark
  • Byggeår: 2012
  • Klient: Billund lufthavns myndigheder
  • Partnere: RUM arkitekter A/S

Billund Lufthavn

Cafeområdet landside er flyttet til eksisterende lokaler, hvilket krævede et større indgreb i de eksisterende bærende konstruktioner, bl.a. fæster og dæk. Airside niveau 2 er udvidet for at give plads til kiosken - her er eksisterende elevatorer og trappe fjernet og genopbygget andetsteds. 

Hele tax-free området er blevet udvidet og gjort mere fleksibelt ved at alle installationer er udført plant i dækket – hvilket har krævet flere indgreb i de eksisterende bærende konstruktioner. På niveau 3 er der blevet gjort plads til special butikker ved at det er udvidet med en 120 m2 repos her er der også etableret et nyt stort spiseområde med bl.a. restaurant, sandwich barer og cafeer. Under reposen og på alle de øvrige reposer er der etableret nye butikker. 

ISC har stået for al ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygningen og har detailprojekteret og stået for udbud af de bærende konstruktioner. Derudover er der ført byggetilsyn og foretaget opfølgning.