• Lokation: København, Danmark
  • Byggeår: 2020
  • Klient: NRE Copenhagen A/S
  • Partnere: G Jensen A/S (totalentreprenør), Mangor & Nagel (landskabsark.)

Stibro på Enghave Brygge

Anlæggene bliver en del af nymodnede boligkarréområder, hvor broerne, over ligeledes nyetablerede kanalforløb, skaber forbindelse mellem de respektive "karréøer". 

Stibroen, som her er anlagt ifm. byggeriet "The Residence Copenhagen" på Enghave Brygge, er etableret som en naturlig del af promenaden omkring boligkarréerne. Stibroen, er 3,5 bred, spænder simpelt 20 m over kanalløbet, med to langsgående kasseprofiler som de primært bærende kantbjælker. 

Broen er oplagt på armerede elastomerlejer, understøttet på en stållejehylde som en integreret del af kanalspunsen. Bag ved spunsen udgør nedrammede stålpæle broens fundering. Broen er udført med specialdesignet rækværk bestående af lodrette pladesceptre. Håndlisten er forsynet med belysning hvorved brodækket belyses efter gældende krav. Broen er malet og brodækket er beklædt med FSCmærkede azobé-planker fastgjort til brokonstruktionen med rustfaste bræddebolte. 

Rådgiverens rolle - Projektforslag og forprojekt. - Detailprojektering af broover- og underbygning. - Myndighedsprojekt. - Værkstedstegninger til stål- og planketømmer.