Konsulentdiscipliner

Serviceydelser

Vi tilbyder en bred vifte af tjenester til offshore- og marineindustrien.

Det inkluderer faste og flydende olie- og gasinstallationer, onshore olie- og gasanlæg, modifikationer og udvidelser til offshore borerigge og boreskibe, skibe, havvindmølleparker og havne.

Ingeniørdiscipliner

olie_gas_90x90.png

Process

Design (PFDs, P&IDs and C&Es) for authority approval, detailed process design for fabrication & installation, detailed process calculation related to equipment, heat & mass balance and process simulations static and dynamic.

olie_gas_90x90.png

Sikkerhed

HAZID, HAZOP, HIRA risikoanalyse/vurdering, projektspecifik sikkerhedsfilosofi, procesfarevurderinger, rørledningsbeskyttelsessystemer, risikoidentifikation af specialoperationer, designberegning for områdeklassificering, forberedelse til funktionel sikkerhed og sikkerhedsintegritetsniveau (SIL) vurdering, flugt , evakuerings- og redningsanalyse (EERA) og HSE-designaspekter.

mechanical_90x90.png

Mekanisk/HVAC

Fartøjsdesign, launcher/modtagerdesign, pumpedesignspecifikation, ventildesignspecifikation, kompressordesignspecifikation og HVAC-enhedsspecifikation.

piping_90x90.png

Rørføring

Design dækker hele spektret af trykklassificering, temperaturområde, flanger, materialer og udstyr. Systemintegritet fra rørspændings- og fleksibilitetsanalyse til validering af rørlayout, ekspansionssløjfer, rørstøtte, statisk belastning, reaktionsbelastninger såsom brobevægelse, slug-belastning, aflastningsventiler, flow-induceret vibration (FIV), udmattelsesvurdering og dysebelastninger.

electrical_90x90.png

Elektrisk

Design af lavspændings- og højspændingselektriske systemer, transformere, motorer, frekvensomformere, UPS-systemer, generatoranlæg, belysningsanlæg, alle typer tilsluttet elektrisk udstyr, HVAC-systemer og ATEX områdeklassificering.

Instrumentering

Design af styresystemer (SCADA/DCS), sikkerhedssystemer ESD, HIPS og Fire & Gas Systems. Hardware- og softwaregrænseflader, sikkerhedssystemgrænseflader og kommunikationssystemer. Funktionel sikkerhed og sikkerhedsintegritetsniveau (SIL) for feltinstrumentering.

structural_topside_90x90.png

Topside

Design og beregninger omfatter primære, sekundære og tertiære stålkonstruktioner på topside, broer, design af D.O.P. konstruktioner, design af brand- og sprængvægge, design af rørstøtte- og rørstøttekonstruktioner, søtransportbærende konstruktioner og design af løfte- og håndteringsarrangement og procedurer for håndtering af moduler ned til udstyr.

structural_substructures_90x90.png

Substructures

Design og beregninger af jackets, stigrør, sænkekasser, ledere og omfattende beregninger af eksisterende konstruktioner og pushover analyser.

Mekanisk færdiggørelse og idriftsættelse

Offshore tilslutning og idriftsættelse planlægning af olie & gas installationer, dekommissionering. Anvendelse af færdiggørelsesstyringssystemplanlægning, projektinformationsstyringssystem og forberedelse af idriftsættelses-/opstartsaktiviteter.

maintenance_documentation.png

Vedligeholdelse og dokumentation

Forebyggende vedligeholdelse og dokumentationsaktiviteter, etablering af stamdata og implementering af forebyggende planer til støtte for vedligeholdelse og vedligeholdelse af dokumentation som bygget.

Projekter