• Lokation: Viborg, Danmark
  • Byggeår: 2018
  • Partnere: Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S, Dansk Energimanagement, Esbensen A/S, Frie Jernbane Konsulenter, Niras

Viborg Gymnasium Mercantec

ISC Rådgivende Ingeniører A/S har i samarbejde med Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg A/S, Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt specialkonsulenterne Frie Jernbane Konsulenter og Niras projekteret Viborg baneby og gymnasium. 

Nyt Gymnasium og Banebro i Viborg Baneby er to selvstændige projekter med hver sin bygherre, som projekterings- og udførelsesmæssigt er tæt forbundne. For at sikre et helstøbt samlet projekt har der derfor været gennemført en fælles projektkonkurrence, udskrevet af Viborg Kommune, Mercantec og Realdania. 

Gymnasiet opføres i 5-6 etager og vil få et etageareal på ca. 13.000 m2. I det nederste niveau etableres parkeringsarealer. Gymnasiet forventes at have ca. 1200 studerende og 130 ansatte. 

Rådgiverens rolle

  • Strukturelt design
  • Udbud/entreprise
  • Teknisk tilsyn
  • Koordinering af sikkerhed
  • Byggeledelse