Rådgivning & ingeniørdiscipliner

Ingeniørdiscipliner til alle faser i projektet

Idéoplæg, konceptstudier og skitseforslag

Forprojekt, hovedprojekt/ detailprojekt

Projektopfølgning og fagtilsyn

Aflevering/ commissioning og decommissioning

IKT

Dispositions-/ projektforslag (programmering)

Udførelsesprojekter

Projekterings- og byggeledelse

3. partskontrol/ validering/ “second opinion”

Risikoanalyser

Bæredygtighed og -analyser

Myndighedsprojekt

Udbud, licitation og kontrahering

Drift og vedligehold

Arbejdsmiljø

Rådgivning & ingeniørdiscipliner

De traditionelle ingeniørdiscipliner dækker over følgende fagområder.

Vi leverer alle nødvendige rådgiverdiscipliner til løsning af enhver infrastrukturopgave og har dygtige samarbejdspartnere herunder arkitekter.

jord_og_geoteknik_90x90.png

Jord- og geoteknik

fundering_90x90.png

Fundering

grundvandssænkning_90x90.png

Grundvandssænkning

afvanding_og_forsyningledninger_90x90.png

Afvanding- og forsyningsledninger

veje_og_belægning_90x90.png

Veje og belægninge

konstruktioner_og_anlæg_90x90.png

Konstruktioner og anlæg

jord_og_geoteknisk_90x90.png

Mekaniske/ elektriske anlæg

jernbanerelaterede_ydelser_90x90.png

Jernbanerelaterede ydelser, herunder CSM

miljø_og_forurening_90x90.png

Miljø og forurening

 

Projekter